MESTO KEŽMAROK A ZPS A ZOS PRIJALI OD MALTÉZSKEHO RÁDU ŠVAJČIARSKO  S ASISTENCIOU CENTRA KEŽMAROK NEMOCNIČNÉ ZARIADENIE URČENÉ SENIOROM S OBMEDZENÍM MOBILITY

Mesto Kežmarok prijalo pre seniorov ZpS a ZOS Kežmarok s asistenciou Maltézskeho Centra Kežmarok humanitárny dar od Švajčiarskeho Maltézskeho Rádu. Elektrické polohovateľné lôžka zariadia pavilón dlhodobo chorých a imobilných senirorov. Riaditeľka ZpS Mgr. Marcela Ištocyová ďakuje darcom a asistentom z Projektu Flamatt za nezištnú pomoc.

čítať ďalej

DOM SENIOROV REJDOVÁ VO VÝCHODOSLOVENSKOM KRAJI PRIJAL OD  MALTÉZSKEHO RÁDU ŠVAJČIARSKO HOSPICOVÉ ZARIADENIE VO FORME ELEKTRONICKÝCH POLOHOVATEĽNÝCH LÔŽOK, A ZDVIHÁKOV PRE IMOBILNÝCH PACIENTOV

Dom Seniorov Rejdová, n.o. vo východoslovenskom kraji prijal humanitárny dar  od Maltézskeho Rádu Švajčiarsko. Elektronicky polohovateľné lôžka, stolíky, chodítka, invalidné vozíky a ďalšie vybavenie a potreby slúžia v prevádzke v obci pacientom s obmedzenou mobilitou. Guidovi Stöcklimu, členom Rádu a maltézskym dobrovoľníkom poďakoval riaditeľ n.o. Peter Hutník

čítať ďalej

SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA SVD V NITRE PRIJALA HUMANITÁRNY DAR OD  MALTÉZSKEHO RÁDU ŠVAJČIARSKO PRE CHORÝCH V ZARIADENÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Spoločnosť božieho slova v Nitre prijala humanitárny dar vo forme elektronicky polohovateľných lôžok od Maltézskeho Rádu Švajčiarsko. Poďakovanie Guidovi Stöcklimu , Svätoslave Horskej a Tiborovi Bučekovi vyslovil provinciál SVD ThDr. Ján Halama, rektor Misijného domu na Kalvárii v Nitre Mgr. Stanislav Krajňák a riaditeľka zariadenia Mgr. Alena Lopašková. Okrem polohovateľných lôžok chorým pacientom Zariadenia opatrovateľskej služby pomôžu aj chodítka, invalidné vozíky kombinované nočné stolíky, polohovacie stoličky a kreslá a  mobilný zdvihák pre imobilných pacientov. SVD aj vďaka tomuto maltézskemu daru pristúpilo k modernizácii izieb pacientov a priestorov ZOS.

čítať ďalej