TERMÁLNE KÚPALISKO PODHÁJSKA A MALTÉZSKA POMOC KEŽMAROK PRISPIEVAJÚ K INTEGRÁCII NEVIDIACICH

Dňa 5.8.2016 v Bratislave TK Podhájska,s.r.o. venovalo poukaz na návštevu kúpaliska pre nevidiacich spoluobčanov s ťažkým zrakovým postihnutím. Poukaz prijal prezident Únie nevidiacich a slabozrakých slovenska Dr. Branislav Mamojka. Za riaditeľa TK Podhájska,s.r.o. Ing. Jozefa Barcaja prišli poukaz odovzdať nevidiacim volontéri Maltézskeho rádu. Privítali ich aj riaditeľka úradu Tatiana Winterová a predseda Krajskej rady Bratislava Ján Cesnek, ktorých sme sa hneď opýtali.

Prečo Termálneho kúpaliska Podhájska cez Maltézsku pomoc venuje Únii poukaz pre nevidiacich a ich asistentov ?

Zrakovo postihnutí ľudia, tým že im chýba zrak, sa pomalšie zaraďujú do spoločnosti, ťažšie nadväzujú kontakty, majú sťažený prístup k informáciám a zníženú mobilitu. Ak nevyužívajú bielu palicu, potrebujú sprievodcov, aby neostali v izolácii. Je pre nás dôležité tráviť čas v komunite rovnakých ľudí. ÚNSS pripravuje preto besedy s lekármi, rôzne výlety, turistiku, učí členov a klientov, aby si vedeli presadiť svoje potreby.

čítať ďalej

REFUGIUM,N.O.   HOSPIC MILOSRDNÝCH SESTIER SI PRIVIEZOL DO TRENČÍNA MATERIAL Z MALTÉZSKEHO FLAMATTU

13.07.2016 Bratislava

Ako ste sa dozvedeli o projekte ?

Hospic: Pani riaditeľka Hudecová sa na pokyn člena rady Pavla Juríčka zaregistrovala u Maltézskej pomoci Kežmarok do Projektu Flamatt a požiadala o materiálnu humanitárnu pomoc a zdravotnícke pomôcky. Po určitom čase sme dostali fotoponuku , keď sme sa vyjadrili pozitívne, že uvedený materiál potrebujeme, dostali sme od Mgr. Svätoslavy Horskej pozvánku k odberu.

Mali ste s odberom aj výdavky ?

Hospic: Potrebovali sme materiál naložiť a odviezť.

Kto Vám materiálom prispel?

Hospic Dovozy a darovanie pomôcok realizuje Maltézsky rád cez projekt Flamatt za pomoci donorov, darcov, členov a volontérov Rádu a projektových partnerov, v tomto prípade je partnerom Slovenská humanitná rada , Eva Lysičanová a Ing. Ivan Sýkora.…

čítať ďalej

MALTÉZSKY RÁD PODPORIL DOSTUPNOSŤ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V BRATISLAVE

9.7.2016 lekárska ambulancia na Antolskej 4 v Bratislave prijala dar humanity multifunkčný sonografický prístroj. Maltézsky rád vďaka šľachetným donorom takto podporil zdravotnú starostlivosť v Bratislave. Vdaka darovanej lekárskej technike sa zvýši dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti o chorých/pacientov a začne fungovať ďalšie sonografické centrum v Bratislave V. Multifunčný sono prístroj a spolupráca 3 lekárskych špecialistov a rehabilitačného centra umožní sonografovanie ciev, srdca, zlomenín,mäkkých tkanív a abdomenu na jednom pracovisku.…

čítať ďalej

V KEŽMARKU MAJÚ ĽUDIA BEZ DOMOVA VEČER O STRECHU NAD HLAVOU POSTARANÉ

Maltézsky rád dodal zariadenie kežmarským bezdomovcom KEŽMAROK 01.07.2016

Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák prijal dar od Maltézskeho rádu určený pre kežmarských bezdomovcov. Maltézsky rád dodal do nocľahárne pre ľudí bez domova na Slavkovskej 2519/47A kovové poschodové lôžka. Prízemná stavba je od 1.7.2016 vymaľovaná a zariadená.

„V podstate za 3 dni sa nám, podarilo sanačné práce uskutočniť “ povedala pre miestne médiá JUDr. Jana Trautmannová , vedúca sociálneho odboru MsÚ Kežmarok. Kapacita tejto nocľahárne je 16 lôžok. V Kežmarku je evidovaných niekoľko desiatok bezdomovcov. Stačí dodržiavať určité pravidlá a bezdomovci majú kde hlavy skloniť. Novú nocľaháreň mesto Kežmarok otvorilo už v roku 2014. Teraz boli v nocľahárni vykonané sanačné práce a dodané časti zariadenia interiéru.…

čítať ďalej