MOBILNÁ HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ V NITRE PODPORENÁ

Dňa 30.03.2016 v Nitre Dom pokoja a zmieru Hospic u Bernardetky  Diecéznej charity Nitra posilnil poskytovanie mobilnej hospicovej starostlivosti.

Do svojho vybavenia zaradil lekársku techniku od Maltézskeho rádu. „Maltézsky rád  má dlhodobý patronát nad našim hospicom a pravidelne nám prispieva výťažkom z charitatívnych zbierok, ktoré generuje.

čítať ďalej

MALTÉZSKY RÁD MESTSKEJ NEMOCNICI ŠURANY

Dňa 2.Marca 2016 mesto Šurany prijalo od Maltézskych rytierov dar humanity.

Dar humanity pre Mestskú nemocnicu Šurany od dobrodincov prijali Ing. Marek Oremus primátor mesta Šurany a Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

Maltézsky rád pomohol invalidnými vozíkmi. Tento čin podporili členovia a volontéri Rádu, pracovníci nemocnice a slovenskí filantropi.

Mestská poliklinika Šurany je príspevková organizácia mesta a poskytuje pacientom primárnu špecializovanú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť a aktuálne čerpá pomoc z viacerých projektov aj z Projektu Flamatt.

Pozrite si video:

.be">tu

čítať ďalej

MALTÉZSKY RÁD SENIOROM MESTA KEŽMAROK

Maltézsky rytieri pod vedením Petra  Mikulášika už dlhodobo pomáhajú Domovu seniorov Náruč. Aj preto 13.2.2016 pribudol do Zariadenia jeden dôležitý prístroj.  Seniori si ho uctili najvyššími poctami. Nie takými prezidentskými, ale skôr tými kresťanskými, slávnostnou sv. omšou v kaplnke. Takto seniori a zamestnanci Domova Náruč v Kežmarku prijali dar svojich dobrodincov. Po elektrických odsávačkách, invalidných vozíkoch , chodítkach a polohovateľných lôžkach  tu pribudol špeciálny prístroj, ktorý zlepšuje dýchanie. Sv. omšu slúžil a všetkým požehnal Vladimír Saniga, duchovný správca Spišskej diecéznej Charity„.

Som veľmi rada, že pomoc od Maltézskeho rádu pokračuje aj tomto roku, mojim skromným prianím je, aby sme v tomto partnerskom vzťahu pokračovali . Prístroj nám pomôže poskytnúť seniorom ďalšiu terapiu, povedala riaditeľka Domova Náruč Mgr. Marcela Ištocyová. Poslanci  mestského zastupiteľstva odsúhlasili  zariadeniu rozpočet na rekonštrukciu tretieho poschodia. „Pripravujeme projekt rekonštrukcie bezbariérových izieb podľa zákonných štandardov „povedal viceprimátor Miroslav Perignáth, viceprimátor mesta Kežmarok. „Som rád, že mesto Kežmarok vyčlenilo finančné prostriedky na rekonštrukciu 3 poschodia tohto zariadenia. Odsúhlasili 100 000 eur a keď bude znovu z mojej strany možnosť,  urobím všetko preto, aby malo zariadenie tretie poschodie, reagoval Peter Mikulášik.“

Odkaz: Kežmarský magazín č. 509 Maltézska pomoc domovu dôchodcov

 

čítať ďalej

MALTÉZSKY RÁD POMÁHA ŽABEZPEČIŤ JEDLO PRE DETI POLIEVKU A ČAJ PRE BEZDOMOVCOV V KEŽMARKU

Rozdávanie teplej polievky a teplého čaju bezdomovcom a zabezpečenie teplého jedla pre deti, ktoré sa ocitnú v ťažkej sociálnej situácii, to boli hlavné body charitatívneho podujatia v meste Kežmarok. Podujatie organizujú Maltézsky rád, Mesto Kežmarok, Spišská katolícka charita a Okresný úrad práce. Význam podujatia umocnila i návšteva herečky Kamily Magálovej, ktorá je známa svojimi charitatívnymi akciami, v rámci celého Slovenska a osobne polievku podávala.

Mesto Kežmarok sa snaží na viacerých frontoch pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitnú v ťažkej sociálnej situácii. Mesto má nocľaháreň, komunitné centrum. Niektoré rodiny majú finančný príjem tak malý, že nedokážu dostatočne svoje deti uživiť. Preto práve v čase Vianoc, keď sú všetci doma, prinieslo mesto Kežmarok niečo pre ľudí, ktorí sú bez prístrešku, a po prvýkrát v spojení s charitou a Maltézskym rádom pozvalo deti, ktoré môžu mať počas prázdnin, problém s teplou stravou a poskytne im teplé jedlo.

Polievku si prišlo zjesť okolo 60 percent kežmarských bezdomovcov, z celkového počtu, v meste. Podávanie teplej polievky bude pri budove okresného úradu pokračovať aj naďalej, až do konca marca 2016.

Odkaz: https://www.spravy.info/magalova-kezmarskym-bezdomovcom-podavala-kapustnicu

čítať ďalej