Maltézske Centrum Kežmarok poskytuje asistenciu pri zabezpečovaní humanitárnej pomoci od Maltézskeho rádu Švajčiarsko v prospech chorých a chudobných na Slovensku.

Neziskovým organizáciám, zdravotníckym  zariadeniam, a zariadeniam sociálnych služieb odkázaným na humanitárnu pomoc uľahčuje tím dobrovoľníkov prístup k zahraničnej pomoci.

 Gudio Stöckli

 

V uplynulých rokoch sme poskytli asistenciu pre tieto humanitárne transporty a zdravotnícke zariadenia zo Švajčiarska na Slovensko.

 

2017
... ...
27/03/17

Nemocničný textil pre ŠLÚ Kováčová, š.p.

 

27/03/17

1 tona nemocničný textil pre nemocnicu NsP Brezno,n.o.

27/03/17 Pracovné uniformy pre sociálne projekty SČK UzS Bratislava
23/03/17 Textil pre centrum osobnej hygieny DE PAUL Slovensko,n.o.
23/03/17 Terapeutická lampa pre Snoezelen miestnosť SČK UzS Bratislava
23/03/17

Textil pre centrum osobnej hygieny Domov pre každého,o.z.

20/03/17

Germicídny žiarič pre Vagus,o.z.

 

18/03/17 Sterilizátor pre ošetrovňu Vagus,o.z. ľuďom bez domova
03/03/17

Kyslíkový koncentrátor pre Nemocnicu A. Wintera Piešťany interné oddelenie

28/02/17

1 tona špitálny textil pre 400 pacientských lôžok pre NsP Brezno,n.o.

27/02/17

1 tona špitálny textil 200 pacientských lôžok pre NsP Brezno,n.o.

03/02/17

Kyslíkový koncentrátor pre Trnavskú fakultnú nemocnicu infekčnú kliniku oddelenie pre dospelých

25/02/17

Záchranársky materiál na potreby školení záchranárov Slovenský červený kríž UzS Bratislava-mesto

25/02/17

Mikrovlnný spotrebič na potreby školení opatrovateliek Slovenský červený kríž UzS Bratislava-mesto

10/02/17 Zdravotnícky materiál na distribúciu a samoošetrovanie pre ľudí trpiacich závislosťami v terénnej starostlivosti Odyseus.o.z. Bratislava
01/02/17 Obväzový materiál na ošetrovanie ľudí bez domova v ošetrovni Sv. Vincenta de Paul v Bratislave
20/01/17 Uteráky do centra hygieny pre ľudí bez domova útulkov siete Domov pre každého,o.z. Bratislava
10/01/17 Kyslíkový koncentrátor pre mestskú nemocnicu Dr. Alexandra v Kežmarku oddelenie ARO
02/01/17

Kyslíkový koncentrátor pre nemocnicu NsP Brezno, n.o. oddelenie chirurgie

 

2016
15/12/16 Injekčné dávkovače pre NsP Milosrdní bratia v Bratislave
21/11/16 Rukavice na ošetrenie ľudí pre mobilnú ošetrovňu v Bratislave
12/11/16 Rukavice na zber pre ochranu mestských častí Bratislava 2, 3 pre Odyseus, o. z.
11/11/16 Materiál pre hygienické centrum DE PAUL Slovensko,n.o.
09/11/16 Materiál pre hygienické centrum Domov Sv. Jána z Boha n.o.
07/11/16 Dodávka ks nemocničné lôžka pre ŠLU Marína Kováčová
25/10/16

Dodávka núdzových lôžok pre Mesto Žilina.

 

19/10/16

Injekčný dávkovač pre FN Trnava

 

12/10/16 Pračka a hygienický textil pre ľudí v núdzi využívajúci hygienické centrum Domova Sv. Jána z Boha Rehole Milosrdných bratov Bratislava III
10/10/16 Hygienický textil pre ľudí v núdzi Nocľahárne Sv. Vincenta zariadenie DE PAUL Slovensko, n. o. Bratislava II
27/09/16 Poukaz pre 10 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentami na rekondičný deň v kúpeľoch
27/09/16 Injekčný dávkovač pre Hospic milosrdných sestier Satmárok v Trenčíne
26/09/16 Barle a francúzske barle pre Domovy seniorov v Správe soc. Zariadení Mesta Nitra
16/09/16 Rehabilitačný Walker pre Nadáciu Harmony Petra Dvorského a Rehabilitačné centrum detí s DMO Bratislava
13/09/16

Vyšetrovacie lehátka pre NsP Brezno n.o.

 

13/09/16 Hydraulický zdvihák pre Seniorcentrum Bratislava-Staré Mesto I
13/09/16 2 Rehabilitačné trenažéry chôdze pre deti s DMO pre Špecializovaný ústav Marína Kováčová
13/09/16

Pracovné stoly pre Domov Seniorov Náruč Mesta Kežmarok

22/08/16 Injekčná pumpa pre detský mobilný hospic Svetielko,n.o. v Košiciach
21/08/16 Hygienický textil pre ľudí bez domova v nocľahárni Sv. Vincenta de Paul. V Bratislava II
20/08/16 Hygienický textil ľudí bez domova v resocializačnom centre Resoty A. Srholca MČ Bratislava II
20/08/16 Lôžkoviny pre ľudí bez domova v resocializačnom centre Resoty A. Srholca MČ Bratislava II
17/08/16

Invalidný vozík pre ZO ZZP v Seredi

 

17/08/16 Rehabilitačný vstup pre 10 slabozrakých a nevidiacich a 10 asistentov do TK Podhájska.
13/07/16 Vyšetrovacie lehátko a invalidné vozíky De Paul Slovensko pre Útulok sv. Lujzy de Marillac
13/07/16 Sprchovacie lehátka barle a nočné stolíky pre Domov Seniorov Jesienka Mesta Šurany
13/07/16 Gynekologický vyšetrovací stôl , operačný stôl , trojpolohovacie invalidné vozíky a antidekubitné matrace a bezbariérovú rampu pre Nsp Brezno, n.o.
13/07/16 Trojpolohovateľné invalidné vozíky, antidekubitné matrace, chodítka a bezbariérové rampy pre Hospic Milosrdných sestier Refugium,n.o. Trenčín
13/07/16

Chodítko a francúzske barle pre Diecéznu charitu Banská Bystrica

30/09/16

Infúzna pumpa pre Hospic v Trenčíne

 

09/07/16 USG prístroj pre lekársku ambulanciu v západoslovenskom kraji
10/06/16 Kov. lôžka Mestu Kežmarok pre Kežmarskú nocľaháreň bezdomovcom
01/06/16 Invalidné vozíky Mestu Šurany pre DS Domov Seniorov Jesienka
31/05/16

Kyslíkový koncentrátor a invalidné vozíky nemocnici s poliklinikou NsP, n.o. Ilava

15/05/16 Vaňový zdvihák  Mestu Kežmarok pre DS Domov Seniorov ZPS ZOS Náruč
02/05/16 Infúzna pumpa Diecéznej charite Nitra pre Domov pokoja a zmieru Hospic u Bernardetky
02/04/16

USG Mestu Šurany pre Mestskú polikliniku Šurany

 

02/04/16 invalidné vozíky  Diecéznej Charite Nitra pre Požičovňu zdravotníckych potrieb
02/04/16

Kyslíkový koncentrátor do Arcidiecézy Košice

 

02/03/16

spotrebný zdravotnícky materiál Diecéznej charite Nitra pre Dom pokoja a zmieru Hospic u Bernadetky

02/03/16 Zdravotnícke potrebyMestu Šurany pre DS Domov Seniorov Jesienka
02/03/16 2 Invalidné vozíky Mestu Šurany pre Mestskú polikliniku Šurany  
02/03/16 1 kyslikový koncentrátor Diecéznej charite Nitra pre Požičovňu zdravotníckych potrieb
30/03/16 Kyslíkový koncentrátor pre Požičovňu zdravotníckych pomôcok Diecéznej charity Nitra
30/03/16 Chirurgický odsávací prístroj VEGA pre Hospic u Bernardetky Diecéznej charity Nitra
02/03/16

Invalidné vozíky pre Mestskú polikliniku Šurany

 

15/02/16

Kamión so stolíkmi pre Nsp Brezno,n.o.

 

14/02/16 Kyslíkový koncentrátor pre Dom Seniorov Mesta Kežmarok
01/02/16

Kamión so stolíkmi pre Nsp Brezno,n.o.

 

2015

...

16/11/15

3 chodítka Diecéznej charite Košice pre DS Domov pokojnej staroby

03/10/15

Kyslíkový koncentrátor pre Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti  v Nitre

04/09/15

Kamión  polohovateľné lôžka pre nemocnicu vo Vranove nad Topľou

03/09/15

Kyslíkové koncentrátory pre  liečebňu a hospic v Bratislave

16/06/15

Kamión el. polhovateľné lôžka pre  Zariadenie pre seniorov v Kežmarku

24/03/15

Kamión el.- polohovateľné lôžka pre Dom seniorov v obci Rejdová

2014

11/11/14

Kamión el. polohovateľných lôžok pre Zariadenie opatrovateľskej služby v Nitre