MALTÉZSKY RÁD DAROVAL DIECÉZNEJ CHARITE V BANSKEJ BYSTRICI DAR Z  FLAMATTU

Od 17.06.2016 je mobilita občanov v Banskej Bystrici podporená.

Po rannej sv. omši riaditeľ Diecéznej charity v Banskej Bystrici Mgr. Radoslav Bujďoš prijal dobrodenie od Maltézskeho rádu z Projektu Flamatt. Materiál z Flamattu, invalidný vozík prišiel odovzdať volontér Maltézskej pomoci Slovensko, o.z. Centrum Nitra Ing. Radovan Ocsovay. Vozík je možné využívať tiež v Hospici božieho Milosrdenstva, n.o. Hospic poskytuje hospicovú starostlivosť, prevádzkuje zariadenie pre seniorov aj požičovňu pomôcok, tam invalidný vozík bude slúžiť ľuďom.

čítať ďalej

MALTÉZSKI RYTIERI ODOVZDALI OXYGENAČNÝ PRÍSTROJ NEMOCNICI V ILAVE

Členovia Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov Peter Mikulášik a Rudolf Páleš sa 31.mája 2016 ocitli v Nemocnici v Ilave.

Nie však ako pacienti, ale ako oficiálna návšteva, ktorá svojou prítomnosťou poctila nemocnicu s cieľom odovzdať jej oddeleniu dlhodobo chorých humanitný dar v podobe oxygenačného prístroja a invalidných vozíkov. Delegáciu maltézskych rytierov dopĺňali aj dobrovoľníci Maltézskeho rádu z Centra Trenčín, Centra Nitra a Centra Kežmarok...…

čítať ďalej

MALTÉZSKI RYTIERI ODOVZDALI LEKÁRSKU TECHNIKU NEMOCNICI V BREZNE

30. mája 2016 členovia a volontéri Maltézskeho rádu navštívili NsP Brezno,n.o. a odovzdali materiálnu pomoc vo forme zdravotníckeho vybavenia.

Materiál ktorý darovali do projektu dobrodinci bude slúžiť pacientom a lekárom na oddelení chirurgie. Peter Mikulášik ktorý okrem projektu vedie aj Maltézske centrum v Kežmarku vyjadril riaditeľovi nemocnice svoje prianie, aby darované vybavenie v Brezne slúžilo svojmu účelu, Rád má silnú špitálnu tradíciu a nezištne vykonáva službu pre tých, ktorí pomoc potrebujú, bez ohľadu na vierovyznanie národnosť alebo príslušnosť.

čítať ďalej

MALTÉZSKY RÁD OBČANOM NITRY

30. marec 2016 | DAR HUMANITY OD MALTÉZSKEHO RÁDU ROZŠÍRIL POŽIČOVŇU KOMPENZAČNÍCH POMÔCOK v DIECÉZE NITRA

V marci do požičovne zdravotníckych potrieb Nitrianskej diecéznej charity pribudol nový prístroj a zdravotnícke pomôcky. Požičovňa tak bude môcť vyhovieť vysokému záujmu občanov o zapožičanie kyslíkových koncentrátorov a invalidných vozíkov.

Odovzdanie daru si prítomní dobrodinci a filantropi uctili nie svetskými poctami, ale tými kresťanskými. Sv. omšou v kaplnke Diecéznej charity Nitra slúžil Mons. Gašpar Fronc. Ing. Mgr. Juraj Barát poďakoval prítomným , hosťom aj dobrodincom.…

čítať ďalej