MALTÉZSKY RÁD PRIPRAVIL PRE VEREJNOSŤ V NITRE MALTÉZSKY PUNČ. ČASŤ VÝŤAŽKU ZBIERKY VENOVAL  NA DOVOZ ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU  PRE SLOVENSKÉ  NEMOCNICE A ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Členovia a dobrovoľníci Maltézskeho rádu z Nitry s podporou členov z Kežmarku v decembri 2015 pripravili pre verejnosť vianočný punč a v tomto rámci zorganizovali charitatívnu zbierku. Časť výťažku zo zbierky vo výške 3.000 Eur venovali na dovoz zdravotníckeho materiálu pre slovenské nemocnice a sociálne zariadenia, ten zabezpečuje tím Projektu Flamatt Maltézskej pomoci v Kežmarku.

Členovia a dobrovoľníci Maltézskeho rádu a Maltézskej pomoci zbierkou tak pomohli naplniť mnohé potreby chorých a chudobných Maltézsky punč a zbierku v Nitre osobne podporil čestný hosť Ján Greššo..

čítať ďalej

MALTÉZSKE CENTRUM KEŽMAROK POZÝVA DO NITRY NA DOBROČINNÝ MALTÉZSKY PUNČ

Maltézske Centrum Kežmarok prijalo pozvanie na Dobročinný Maltézsky punč Nitrianskeho centra Maltézskej pomoci od 11.12. do 13.12 do 20.00 hod. vo Vianočnom mestečku v Nitre. Srdečne pozývame aj Vás.

čítať ďalej

SOCIETAS VERBI DIVINI SVD REHOĽA BRATOV VERBISTOV V NITRE PRIJALA MALTÉZSKY DAR PRE HOSPICOVÚ STAROSTLIVOSŤ O CHORÝCH

Spoločnosť božieho slova rehoľa bratov Verbistov prijala maltézsky dar pre hospicovú starostlivosť, ktorý bude slúžiť chorým v Zariadení opatrovateľskej služby v Misijnom dome na Kalvárii v Nitre.

čítať ďalej

DOM SENIOROV N.O. REJDOVÁ SI PRIPOMÍNA PRIJATIE HUMANITÁRNEHO DARU OD ŠVAJČIARSKEHO MALTÉZSKEHO RÁDU

V septembri 2015 si obec Rejdová a Dom seniorov n.o. Rejdová pripomínajú prijatie humanitárneho daru od Švajčiarskeho maltézskeho rádu. Na pamiatku tejto charitatívnej aktivity DS umiestnil ďakovnú tabuľku na budovu Domova Seniorov kde dar slúži seniorom východoslovenského regiónu.…

čítať ďalej