MALTÉZSKY RÁD PODPORIL PALIATÍVNU STAROSTLIVOSŤ V TRENČÍNE

24.9.2016 Hospic Milosrdných sestier Sv. Vincenta v Trenčíne pripravil prijati pre Maltézsky rád a jeho čestných hostí. Po sv. bohoslužbe v kaplnke Sv. Jozefa vykonali členovia z Maltézskych center Nitra Trenčin Kežmarok prehliadku hospicového zariadenia, ku ktorému majú patronát. V roku 2016 hospic prijal polohovateľné kreslá a pri príležitosti vizitácie Milosrdné sestry pre pacientov prijali darom zdravotnícku techniku paliatívnej starostlivosti. Maltézsky rád odovzdaním techniky naplnil svoje poslanie Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum.

 

čítať ďalej

PODOPRA PRE LIEČBU DMO NA SLOVENSKU

16.9.2016 Maltézsky rytieri v spolupráci s SHR Rehabilitačnému centru Nadácie HARMONY v Bratislave prispeli rehabilitačným trenažérom na tréning chôdze detí s DMO.

 …

čítať ďalej

PODOPRA PRE  LIEČBU DMO NA SLOVENSKU

13.9.2016 Maltézsky rytieri v spolupráci s SHR špcializovanému ústavu Marína v Kováčovej prispeli chodítkami na tréning chôdze detí s DMO.

 …

čítať ďalej

NOVÝ VEĽVYSLANEC MALTÉZSKEHO RÁDU  SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Dr. Alfred Princ von Schönburg – Hartenstein

6. septembra 2016 odovzdal do rúk prezidenta Slovenskej republiky poverovacie listiny novovymenovaný mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Suverénneho Vojenského a Špitálneho Rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty v Slovenskej republike Dr. Alfred Princ von Schönburg – Hartenstein

Veľvyslanec Maltézskeho rádu v Slovenskej republike predstavil svoje zámery a charitatívnu činnosť ktorú Rád uskutočňuje vo svete a na Slovensku.…

čítať ďalej