VRANOVSKÁ NEMOCNICA, A.S PRIJALA HUMANITÁRNY DAR OD  MALTÉZSKEHO RÁDU ŠVAJČIARSKO PRE CHORÝCH V STROPKOVE, SVIDNÍKU, V GALANTE A VRANOVE NAD TOPĽOU

Vranovská nemocnica, a. s. prijala humanitárny dar vo forme elektronicky polohovateľných lôžok od Maltézskeho Rádu Švajčiarsko.
Poďakovanie členom Rádu angažovaným v Projekte Flamatt vyslovil riaditeľ MUDr. Eugen Lešo a námestníčka liečebno-preventívnej starostlivosti Vranovskej nemocnice, a. s.
Humanitárny dar pomôže najmä oddeleniu dlhodobo chorých vo Vranove  pri prevencii tvorby dekubitov a slúži pacientom na pracoviskách dlhodobo chorých, na geriatrických a doliečovacích oddeleniach v Stropkove vo Svidníku a v Galante.

čítať ďalej

KONGREGÁCIA DCÉR SV. FRANTIŠKA Z ASSISI PRIJALA PRE PACIENTOV LIEČEBNE SV. FRANTIŠKA V BRATISLAVE MALTÉZSKY DAR, ZARIADENIE PRE HOSPICOVÚ STAROSTLIVOSŤ

Kongregácia dcér Sv. Františka z Assisi Slovenská provincia prijala pre pacientov Liečebne sv. Františka v Bratislave maltézsky dar zo Švajčiarska zdravotnícke zariadenie pre hospicovú starostlivosť. Sestra predstavená Slovenskej provincie Chiara Antalová vyjadrila za Kongregáciu sestier a za chorých v starostlivosti sestričiek františkánok poďakovanie Maltézskemu Centru Kežmarok jeho dobrovoľníkom a členom Rádu za nezištnú pomoc a asistenciu pri zabezpečení daru z Projektu Flamatt.

čítať ďalej

ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZOS KEŽMAROK PRIJALO MALTÉZSKY DAR

Zariadenia pre seniorov a ZOS Kežmarok prijalo maltézsky dar elektrickú prenosnú odsávačku. Vybavením zabezpečí poskytovanie kvalitnejšej ošetrovateľskej starostlivosti a splní štandard materiálneho vybavenie oddelenia.

 

čítať ďalej

MALTÉZSKY DOBROVOĽNÍCI CENTRA KEŽMAROK A CENTRA NITRA ZABEZPEČILI MALTÉZSKU ASISTENCIOU NA MEMORIÁLI ING. Ž. BORNEMISZU

Dobrovoľníci Maltézskeho Centra Kežmarok a Nitrianskeho centra Maltézskej pomoci v Tatranskej Lomnici zabezpečili maltézsku asistenciu, poskytovanie zdravotnej služby na podujatí Memoriál Ing.Ž. Bornemiszu 2015, majstrovstvách východoslovenského regiónu seniorov a juniorov v parkúrovom skákaní, ktoré organizovalo Združenie pre zachovanie jazdeckého športu v Tatrách a Mesto Vysoké Tatry. Poskytovanie pitnej vody a zdravotnej pomoci pre pútnikov a na hromadných podujatiach patrí historickým k službám maltézskeho rádu už od jeho založenia.

čítať ďalej