9.7.2016 lekárska ambulancia na Antolskej 4 v Bratislave prijala dar humanity multifunkčný sonografický prístroj. Maltézsky rád vďaka šľachetným donorom takto podporil zdravotnú starostlivosť v Bratislave. Vdaka darovanej lekárskej technike sa zvýši dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti o chorých/pacientov a začne fungovať ďalšie sonografické centrum v Bratislave V. Multifunčný sono prístroj a spolupráca 3 lekárskych špecialistov a rehabilitačného centra umožní sonografovanie ciev, srdca, zlomenín,mäkkých tkanív a abdomenu na jednom pracovisku.

Maltézsky rád už od svojho založenia zo špitálneho bratstva, zakladal a prevádzkuje aj vlastné nemocnice, aj v Jeruzaléme, táto tradícia spolupráce s lekármi a starostlivosť o blaho chorých patrí ku tradičným špitálnym aktiviátm Rádu.

Obdarovaná ambulancia očakáva , že vybaví 5000 pacientov zo spádovej oblasti Bratislavy ročne.

Sv.omšu pri tejto udalosti celebroval Mons. ThDr. Daniel Dian , aktivitu zabezpečovali PhDr. Peter Džuppa –Szemere , Mgr.Svätosla Horská, MUDr. Demian Ing. Darius Mikloš MUDr. Mrocek Rudolf Páleš s volontérmi Rádu  Venovanie humanitárneho daru zabezpečila UNIQUE Medical s,r.o. ktorá je čestným partnerom maltézskeho Projektu Flamatt.