13.07.2016 Bratislava

Ako ste sa dozvedeli o projekte ?

Hospic: Pani riaditeľka Hudecová sa na pokyn člena rady Pavla Juríčka zaregistrovala u Maltézskej pomoci Kežmarok do Projektu Flamatt a požiadala o materiálnu humanitárnu pomoc a zdravotnícke pomôcky. Po určitom čase sme dostali fotoponuku , keď sme sa vyjadrili pozitívne, že uvedený materiál potrebujeme, dostali sme od Mgr. Svätoslavy Horskej pozvánku k odberu.

Mali ste s odberom aj výdavky ?

Hospic: Potrebovali sme materiál naložiť a odviezť.

Kto Vám materiálom prispel?

Hospic Dovozy a darovanie pomôcok realizuje Maltézsky rád cez projekt Flamatt za pomoci donorov, darcov, členov a volontérov Rádu a projektových partnerov, v tomto prípade je partnerom Slovenská humanitná rada , Eva Lysičanová a Ing. Ivan Sýkora.

Aké podmienky v projekte ako príjemca pomoci máte splniť ?

Hospic: Maltézsky rád sa stará o transparentnosť a reálne využívanie pomôcok a zariadení v našich priestoroch pre našich pacientov. O tomto sa delegácia Maltézskeho rádu presvedčí pri návšteve v našom hospici , ktorú si uctíme kresťansky sv.omšou. Príjmeme vizitáciu členov Rádu a odovzdáme správu ktorá fotodokumentuje ako pomoc priamo slúži u nás ľuďom. Pomôcky sme si vybrali vynikajúce, napríklad jednoduché prahové rampy Kvistberga, ktoré pomáhajú imobilným pacientom na vozíčku prejsť bez ťažkostí cez prah Tiež antidekubitné pomôcky a trojpolohovateľné invalidné vozíky.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a za dodané zariadenia srdečne ďakujeme všetkým, kto usilujú   vybavujú a pomáhajú financovať dovozy pomôcok pre Slovensko.