Vďaka našim dobrým vzťahom a serióznej práci dostávame materiál z nadácií  a od dobrodincov.
V rokoch 2013-15 nás podporili nasledovné organizácie:

        Nadácia Pomoc a Asistencia Hilfe und Beistand
         Veľvyslanectvo SR vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku