V roku 2017 nás dobročinným venovaním materiálu a peňažnými darmi a službami podporili

 • SČK UzS Bratislava-mesto
 • NEXA, s.r.o. Piešťany

V roku 2016 nás dobročinným venovaním materiálu a peňažnými darmi a službami podporili

Nemocnice

 • Nemocnica s poliklinikou Brezno,n.o.
 • Vranovská nemocnica, a. s. člen siete nemocníc Svet zdravia a.s. Vranov nad Topľou

Domy seniorov

Dom seniorov Náruč ZPS a ZOS Kežmarok

Obchodné spoločnosti

 • Access Assessment  Banská Bystrica
 • EMPIRE reklamná agentúra , Kežmarok
 • JR Steindorfer,s.r.o. Topoľčany
 • Kávomaty, s.r.o., Kežmarok
 • LEGENDA reštaurácia,s.r.o, Kežmarok
 • Prekladatel.sk Bratislava
 • SEYBOLD MEDIZINTECHNIK GmbH Mníchov
 • UNIQUE MEDICAL, s.r.o. Bratislava
 • CWS-BOCO Service Center Slovakia, s.r.o.

Dobročinné organizácie

 • Horse Area n.o. Vysoké Tatry
 • Maltézska pomoc Slovensko o.z. Centrum Nitra
 • Refugium,n.o. Hospic milosrdných sestier
 • Slovenská humanitná rada