30. mája 2016 členovia a volontéri Maltézskeho rádu navštívili NsP Brezno,n.o. a odovzdali materiálnu pomoc vo forme zdravotníckeho vybavenia.

Materiál ktorý darovali do projektu dobrodinci bude slúžiť pacientom a lekárom na oddelení chirurgie. Peter Mikulášik ktorý okrem projektu vedie aj Maltézske centrum v Kežmarku vyjadril riaditeľovi nemocnice svoje prianie, aby darované vybavenie v Brezne slúžilo svojmu účelu, Rád má silnú špitálnu tradíciu a nezištne vykonáva službu pre tých, ktorí pomoc potrebujú, bez ohľadu na vierovyznanie národnosť alebo príslušnosť.