Členovia Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov Peter Mikulášik a Rudolf Páleš sa 31.mája 2016 ocitli v Nemocnici v Ilave.

Nie však ako pacienti, ale ako oficiálna návšteva, ktorá svojou prítomnosťou poctila nemocnicu s cieľom odovzdať jej oddeleniu dlhodobo chorých humanitný dar v podobe oxygenačného prístroja a invalidných vozíkov. Delegáciu maltézskych rytierov dopĺňali aj dobrovoľníci Maltézskeho rádu z Centra Trenčín, Centra Nitra a Centra Kežmarok.

Hostí prijal riaditeľ nemocnice s poliklinikou MUDr. Juraj Beďatš spolu so zástupcom primátora mesta Ilava Ing. Antonom Bajzíkom a prednostkou Okresného úradu Ing. Danou Šťastnou. Odovzdaniu prístroja predchádzala slávnostná sv. omša, ktorú v priestoroch nemocnice celebroval dekan ilavskej farnosti Mgr. Peter Jurčík.

Úlohou darovaného prístroja je umožniť ľuďom lepšie dýchať. Riaditeľ MUDr. Beďatš poďakoval maltézskym rytierom za ich šľachetný humanitný dar, ktorý bude pomáhať na oddelení dlhodobo chorých. Spomenutý darovaný prístroj priniesli volontéri Maltézskeho rádu z Trenčína. Po skončení bohoslužby, na ktorej sa okrem dobrodincov zúčastnili aj lekári a pacienti nemocnice, odovzdal riaditeľ maltézskeho centra z Kežmarku Peter Mikulášik oxygenačný prístroj riaditeľovi NsP Ilava,n.o. MUDr. Beďatšovi pre oddelenie dlhodobo chorých so želaním, aby splnil svoju účel pre pacientov. Hostia navštívili aj pacientov v nemocničných izbách a návštevu nemocnice zakončili slávnostným obedom. Ako prejav vďaky odovzdal hostiteľ Maltézskemu rádu prianie ďalšej spolupráce.

Dar Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov Nemocnici s poliklinikou Ilava bol šľachetným prejavom záujmu a pomoci rytierov skupine chorých, na ktorých si spoločnosť nie vždy spomenie. Je hmatateľným vyjadrením ich nezištnej služby pomôcť tým, ktorí to potrebujú.