Od 17.06.2016 je mobilitaobčanov v BanskejBystrici podporená.

Po rannejsv. omširiaditeľDiecéznejcharity v Banskej BystriciMgr. Radoslav Bujďoš prijal dobrodenie od Maltézskeho rádu z Projektu Flamatt. Materiál z Flamattu, invalidný vozík prišiel odovzdať volontér Maltézskej pomoci Slovensko, o.z. Centrum Nitra Ing. Radovan Ocsovay. Vozík je možné využívať tiež v Hospici božieho Milosrdenstva, n.o. Hospic poskytuje hospicovú starostlivosť, prevádzkuje zariadenie pre seniorov aj požičovňu pomôcok, tam invalidný vozík bude slúžiť ľuďom.