Kongregácia dcér Sv. Františka z Assisi Slovenská provincia prijala pre pacientov Liečebne sv. Františka v Bratislave maltézsky dar zo Švajčiarska zdravotnícke zariadenie pre hospicovú starostlivosť. Sestra predstavená Slovenskej provincie Chiara Antalová vyjadrila za Kongregáciu sestier a za chorých v starostlivosti sestričiek františkánok poďakovanie Maltézskemu Centru Kežmarok jeho dobrovoľníkom a členom Rádu za nezištnú pomoc a asistenciu pri zabezpečení daru z Projektu Flamatt.