Vranovská nemocnica, a. s. prijala humanitárny dar vo forme elektronicky polohovateľných lôžok od Maltézskeho Rádu Švajčiarsko.
Poďakovanie členom Rádu angažovaným v Projekte Flamatt vyslovil riaditeľ MUDr. Eugen Lešo a námestníčka liečebno-preventívnej starostlivosti Vranovskej nemocnice, a. s.
Humanitárny dar pomôže najmä oddeleniu dlhodobo chorých vo Vranove  pri prevencii tvorby dekubitov a slúži pacientom na pracoviskách dlhodobo chorých, na geriatrických a doliečovacích oddeleniach v Stropkove vo Svidníku a v Galante.