Zariadenia pre seniorov a ZOS Kežmarok prijalo maltézsky dar elektrickú prenosnú odsávačku. Vybavením zabezpečí poskytovanie kvalitnejšej ošetrovateľskej starostlivosti a splní štandard materiálneho vybavenie oddelenia.