Maltézske centrum Kežmarok  vedie člen Suverénneho Vojenského a Spitálneho Rádu sv. Jána z Jeruzaléma z Rodosu a Malty na Slovensku Peter Mikulášik.

Pomoc Maltézskeho Centra Kežmarok je v súlade s mottom Tutio Fidei et Obsequium Pauperum. Pomoc Centrum dáva vďaka dobrovoľníkom nezištne a bezplatne.

Peter Mikulášik