Medzinárodné dobročinné aktivity
Pomoc a asistenciu pri zabezpečení vybavenosti pre slovenské zdravotnícke zariadenia podporujú