AKO NÁM MÔŽETE POMÔCŤ?

DAROVANIE MATERIÁLU

Nemocnice, lekárne, obchodné spoločnosti aj súkromné osoby nám prenechávajú materiál , ktorý z sa rôznych dôvodov nevyužíva, no vykazuje vysokú kvalitu. Napríklad ak výrobca či obchodný zástupca prechádzha na nový model, či potrebuje uvoľniť skladové kapacity na nové prístroje.

Darovať môžete nasledovnú lekársku a nemocničnú techniku

• Obchodné spoločnosti lekársku techniku a materiál.

• Nemocnica el. polohovateľné lôžka , nočné stolíky, zdviháky, prístroje, USG, EKG, defibrilátory

• Zariadenia opatrovateľskej služby el. polohovateľné lôžka, invalidné vozíky, chodítka, barle

• Rehabilitačné centrá rehabilitačné prístroje, motodlahy, rotopedy

• Hospice prenosné kyslíkové kncentrátory, pumpy injekčné, infúzne stojany a lehátka

• Školský materiál: Školské lavice zošity, pastelky

• Ubytovacie zariadenia: Nábytok

Chcete našu činnosť podporiť materiálom ? Tešme sa na Váš kontakt: http://www.flamattkezmarok.sk/index.php/kontakt

FINANČNÉ DARY

  • EUR 100.- príspevok podiel na prepravných nákladoch lekárskeho materiálu
  • EUR 500.- príspevok na kúpu zdravotníckej techniky, napr. jedného lekárskeho prístroja
  • EUR 2500.- príspevok na prepravné náklady jedného nákladného vozidla s materiálom na Slovensko
  • Účet : Maltézskapomoc Slovensko,o.z. Kapitulská 9 811 01 Bratislava Bankové spojenie: Tatra Banka

Účet číslo: 26231420545/1100 IBAN:SK14 1100 0000 0026 23214 2055 SWIFT:TATRSKBX

Do poznámky pre príjmateľa uveďte nasledovný text: Pre Maltézska pomoc Kežmarok Projekt Flamatt