Maltézske Centrum Kežmarok disponuje sieťou dobrovoľníkov ktorí vykonávajú svoju čestnú funkciu  dobrovoľne a nezištne.

Máte záujem  pripojiť sa k rastúcemu počtu dobrých ľudí, ktorí  sa spoločne s nami snažia  zlepšiť životné podmienky pre chorých , starých a znevýhodnených ľudí?
Vítame každého, kto k nám prichádza  s ušľachtilým úmyslom pomôcť druhým.
Môžete byť užitočný a pomáhať ako

Dobrovoľník na  akciách alebo programoch – pomoc s prípravou pravidelnej  vianočnej charitatívnej kapustnice, poskytnutie asistencie v domovoch seniorov,  zorganizovanie výletu a pomoc pri púti do Lúrd, ak ste zdravotník /zdravotníčka  poskytovanie zdravotnej služby na hromadných a cirkevných podujatiach sprostredkovanie a asistencia pri organizovaných zbierkach.

Váš motivačný list adresujte na Maltézske Centrum  Kežmarok
Priekopa 1533/23 SK 060 01 Kežmarok