punc2015

Maltézske Centrum Kežmarok prijalo pozvanie na Dobročinný Maltézsky punč Nitrianskeho centra Maltézskej pomoci od 11.12. do 13.12 do 20.00 hod. vo Vianočnom mestečku v Nitre. Srdečne pozývame aj Vás.