Spoločnosť božieho slova rehoľa bratov Verbistov prijala maltézsky dar pre hospicovú starostlivosť, ktorý bude slúžiť chorým v Zariadení opatrovateľskej služby v Misijnom dome na Kalvárii v Nitre.