V Decembri 2016 Maltézska pomoc odovzdala Diecéznej charite v Banskej Bystrici 24-hod. prenosný dávkovač liekov, ktorý je určený miestnemu hospicu Dom Božieho milosrdenstva. Dávkovač umožní pohyb klientovi odkázanému na postupné uvoľňovanie liekov, ktorý by inak musel byť napojený na nepretržitý príjem liečiva na lôžku. Dar osobne prevzal riaditeľ Banskobystrickej diecéznej charity, Radoslav Bujdoš.