Počet mladých ľudí ktorí sa za uplynulý rok 2015 liečili stúpol takmer o desať percent. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych organizácií. V Európe je situácia podobná a liečbu závislosti absolvovalo takmer milión ľudí. Alarmujúci je aj počet ľudí ktorí zomreli na predávkovanie. Za rok 2014 to bolo 6800 narkomanov. Európske monitorovacie centrum /Europeam Drug Report/ v súčasnosti eviduje viac ako 5600 psychoaktívnych látok Vlani užilo substancie viac ako 15, milióna mladých európanov.

Na Slovensku je od roku 2013 platná Národná protidrogová stratégia. Boj je výrazne podfinancovaný . MZV každoročne vyčleňuje čiastku na podporu protidrogových aktívít, v roku 2016 eviduje 143 žiadostí v objeme až 5 miliónov eur, povedala Nadežda Lobodášová rady vlády.

Hlavným cieľom práce občianskych združení je minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík spojených s užívaním drog a to nielen pre užívateľov/ky, ale aj pre ich sociálne okolie. Zároveň nadväzuje kontakt chorými a motivuje ich pre liečenie smerujúce k abstinencii.

Ako je chránená slovenská mládež ?

Štatistiky hovoria jasne. Podľa prieskumov ESPAD naši študenti vužívaní látok či konzumácii alkoholu predbiehajú európsky priemer. Experiment má za sebou skoro tretina študentov. Problém prinášajú nové syntetické subtancie.
„Chceme, aby štát, ale i hlavné mesto občania a donori investovali viac pozornosti a financií tejto téme. Chceme riešenia, ktoré by stáli na 4 pilieroch: prevencii, programoch znižovania rizík (napríklad výmena materiálu), liečbe, ale aj spravodlivejšom uplatňovaní legislatívy,“ prezentuje navrhuje tzv. štvorpiliérový model riešení problematiky Mgr. Miroslava Žilinská, koordinátorka programu výmeny injekčných striekačiek občianskeho združenia

Odyseus. Tento model úspešne funguje aj v iných európskych mestách ako je napríklad Frankfurt, Zűrich či Kodaň.

Maltézska pomoc sa venuje chorým a chudobným, aj najbiednejším ktorí si nevedia pomôcť sami. Preto prispela ochranným materiálom pre terénnych pracovníkov na zber injekčných striekačiek, aj na samoošetrenie rán chorých. Je takáto materiálna pomoc efektívna?

OZ Odyseus ročne vyzbiera v Bratislave až 100 000 použitých injekčných striekačiek – tie by inak ostávali na ulici.a tvoria potencionálne  infekčný odpad. Preto je lepšie injekcie vyzbierať , je to v záujme verejného zdravia občanov.

Darovaný matreriál chráni terénnych pracovníkov aj chorých pred infikovaním, povedala pani Ebringerová, ktorá koordinuje príjem materiálu z maltézskeho Flamattu.

Inštitút finančnej politiky sa tento rok pozrel na náklady a prínosy programu výmeny injekčných striekačiek občianskeho združenia Odyseus. Podľa odhadov IFP je tento program vysoko nákladovo efektívny. Rozdiel medzi nákladmi a benefitmi bol v minulom roku 174 tisíc €, pričom benefity prevyšujú náklady až 2,9-násobne. Vnútorné výnosové percento programu je 16%. Medzinárodné organizácie pritom odporúčajú realizovať verejné investície s návratnosťou vyššou ako 3,5 - 5 %.

Riešenia, ktoré predstavuje OZ Odyseus sú súčasťou medzinárodnej kampane Room for change – Miesto pre zmenu, v rámci ktorej organizácie žiadajú prehodnotenie stratégií aj v ďalších európskych mestách.