16.9.2016 Maltézsky rytieri v spolupráci s SHR Rehabilitačnému centru Nadácie HARMONY v Bratislave prispeli rehabilitačným trenažérom na tréning chôdze detí s DMO.