13.9.2016 Maltézsky rytieri v spolupráci s SHR špcializovanému ústavu Marína v Kováčovej prispeli chodítkami na tréning chôdze detí s DMO.