Dňa 5.8.2016 v Bratislave TK Podhájska,s.r.o. venovalo poukaz na návštevu kúpaliska pre nevidiacich spoluobčanov s ťažkým zrakovým postihnutím. Poukaz prijal prezident Únie nevidiacich a slabozrakých slovenska Dr. Branislav Mamojka. Za riaditeľa TK Podhájska,s.r.o. Ing. Jozefa Barcaja prišli poukaz odovzdať nevidiacim volontéri Maltézskeho rádu. Privítali ich aj riaditeľka úradu Tatiana Winterová a predseda Krajskej rady Bratislava Ján Cesnek, ktorých sme sa hneď opýtali.

Prečo Termálneho kúpaliska Podhájska cez Maltézsku pomoc venuje Únii poukaz pre nevidiacich a ich asistentov ?

Zrakovo postihnutí ľudia, tým že im chýba zrak, sa pomalšie zaraďujú do spoločnosti, ťažšie nadväzujú kontakty, majú sťažený prístup k informáciám a zníženú mobilitu. Ak nevyužívajú bielu palicu, potrebujú sprievodcov, aby neostali v izolácii. Je pre nás dôležité tráviť čas v komunite rovnakých ľudí. ÚNSS pripravuje preto besedy s lekármi, rôzne výlety, turistiku, učí členov a klientov, aby si vedeli presadiť svoje potreby.

V tomto zmysle TK Podhájska s.r.o. cez projekt Maltézskej pomoci Kežmarok  prispela k integrácii nevidiacich, podporila možnosti nevidiacich nadväzovať kontakty na organizovanom výlete, trénovať si mobilitu a cestovanie, a únii aktivizovať nevidiacich dobrovoľníkov organizačnými úlohami a prípravami letného a dovolenkového kúpania.

Koľko je na Slovensku v súčasnosti ľudí so zrakovým postihnutím?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie jedno až jeden a pol percenta populácie má vážny problém so zrakom.

Čo je pre nevidiacich a slabozrakých najcitlivejšou témou?

Ľudia, ktorí nikdy nevideli, sú s týmto postihnutím viac stotožnení, než tí čo zrak stratili, nevidiaci sa však aj dokážu plne integrovať a zaradiť do života, vedia narábať s informáciami, postarať sa o domácnosť, za pomoci rôznych pomôcok.

To je zaujímavé, čo všetko v segmente pomôcok pre nevidiacich existuje?

Kompenzačné pomôcky, tie majú väčšinou hlasový výstup, existuje napríklad hovoriaca váha, hovoriaci teplomer, hodinky s hlasovým výstupom alebo s odklápacím sklíčkom a ciferníkom s brailovým písmom, ale napríklad aj mobilný dotykový telefón, ktorý má aj klávesnicu a množstvo užitočných aplikácií. Dokáže naskenovať dokument a preniesť ho do zvukovej podoby, čo je výborné pri podpisovaní zmlúv alebo čítaní faktúry či cestovného poriadku. Počítače majú klasické klávesnice, nevidiaci dnes namiesto brailovho písma často používajú klasickú klávesnicu a pomáhajú im rôzne klávesové skratky a špeciálne programy s hlasovým výstupom alebo zväčšeným zobrazovaním. Aktuálne sa ÚNSS informujeme aj o dovoze pomôcok cez maltézsky projekt Flamatt.