Dňa 30.03.2016 v Nitre Dom pokoja a zmieru Hospic u Bernardetky  Diecéznej charity Nitra posilnil poskytovanie mobilnej hospicovej starostlivosti.

Do svojho vybavenia zaradil lekársku techniku od Maltézskeho rádu. „Maltézsky rád  má dlhodobý patronát nad našim hospicom a pravidelne nám prispieva výťažkom z charitatívnych zbierok, ktoré generuje.

Prispieva aj prácou dobrovoľníkov a v tomto roku nám pribudla aj lekárska technika prístroj VEGA, povedala koordinátorka hospicu.