POMOC  CHORÝM  NA PRVOM MIESTE

Piešťany 03.marec 2017

V marci 2017 Nemocnica Alexandra Wintera prijala zástupcov maltézskych rytierov Maltézskeho Rádu na Slovensku. Zástupcov vyslal člen Zvrchovaného Vojenského a Šptilálneho Rádu Sv. Jána z Jeruzaléma z Rodosu a Malty odovzdať dar humanity, ktorý bude pomáhať pacientom na internom oddelení nemocnice.

 

čítať ďalej

ZDRAVOTNÍCKA VYBAVENOSŤ PRE SLOVENSKO

Trnava 02.03.2017

Trnavskú fakultnú nemocnicu dnes dobročinne navštívili členovia a priatelia Maltézskeho Rádu na Slovensku Ing. Rudolf Páleš C. G.M. , PhDr.Michal Horský, Ing. Eugen Géci a Mgr. Svätoslava Horská. Návštevu prijal Mgr. Martin Neštický technický riaditeľ a prof. Strehárová, prednostka infekčnej kliniky, MUDr. Dánaj a primári nemocnice. V spoločnom rozhovore diskutovali o spolupráci. Všetci sa zúčastnili bohoslužby v kaplnke Sv.Kríža ktorú celebroval Rád Piaristov.…

čítať ďalej

TRNAVSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICI  INFEKČNEJ KLINIKE  DAROVALI ČLENOVIA MALTÉZSKEHO RÁDU  OXYGENAČNÝ PRÍSTROJ, KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR

Dar ako výsledok charitatívnej činnosti Maltézskeho Rádu na Slovensku prijal riaditeľ nemocnice MUDr. Žitňan a prevzal technický riaditeľ Mgr. Martin Neštický, za účasti prof. Dánaja a doc. MUDr. Anny Strehárovej PhD, prednostky infekčnej kliniky a primárky oddelenia MUDr. Márie Soľavovej. Slávnostné odovzdanie prístroja a bohoslužby v kaplnke sv. Kríža sa zúčastnili pozvaní čestní hostia, slovenskí filantropi a priatelia Maltézskeho Rádu Ing. Eugen Géci, Phdr. Ján Lovásik, Mgr. Eva Lysičanová, PhDr. Michal Horský, Mgr. Svätoslava Horská a člen Maltézskeho Rádu Ing. Rudolf Páleš C.G.M.

 …

čítať ďalej