Trnava 02.03.2017

Trnavskú fakultnú nemocnicu dnes dobročinne navštívili členovia a priatelia Maltézskeho Rádu na Slovensku Ing. Rudolf Páleš C. G.M. , PhDr.Michal Horský, Ing. Eugen Géci a Mgr. Svätoslava Horská. Návštevu prijal Mgr. Martin Neštický technický riaditeľ a prof. Strehárová, prednostka infekčnej kliniky, MUDr. Dánaj a primári nemocnice. V spoločnom rozhovore diskutovali o spolupráci. Všetci sa zúčastnili bohoslužby v kaplnke Sv.Kríža ktorú celebroval Rád Piaristov. Infekčná klinika Trnavskej fakutnej nemocnice prevádzkuje pre 500.000 obyvateľov Trnavského kraja lôžkové detské oddelenie a lôžkové oddelenie pre dospelých s kapacitou spolu 40 lôžok. Maltézsky rytieri venovali klinike zdravotnícku vybavenosť, ktorá bude pomáhať pacientom pri liečbe dýchacích ciest. Dar odovzdal Ing. Rudolf Páleš. V roku 2017 Maltézsky rytieri pod vedením Petra Mikulášika C.G.M. z Kežmarku venovali zdravotnícku vybavenosť už trom slovenským nemocniciam.