Rozhovor s volontariátom Maltézskeho rádu

V tejto časti Vám pravidelne predstavíme volontérov Suverénneho Vojenského a Špitálneho rádu Sv. Jána z Jeruazléma z Rodosu a Malty

 

V pracovnom živote vlastníš a riadiš personálnu poradenskú spoločnosť Access Assessment a pôsobíš ako na špecialista na ľudské zdroje pre renomované spoločnosti.

Prečo si sa rozhodol stať maltézskym dobrovoľníkom a čo Ťa k tomuto rozhodnutiu priviedlo?

V novembri 2012 som bol účastníkom medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Bratislave pri príležitosti 900. výročia založenia Rádu maltézskych rytierov. Oslovilo ma tam mnoho prezentovaných sociálnych projektov z celého sveta. Niektoré, ako napríklad projekt komplexnej starostlivosti o rómsku integráciu vo vybraných maďarských obciach mi, a teraz nepreháňam, vyrazili dych. Dostal som nádej, že aj na zdanlivo neriešiteľné sociálne problémy, s ktorými zápasíme aj my na Slovensku, existujú dobré a fungujúce riešenia. Konferencia ma inšpirovala dozvedieť sa viac. Hľadal spôsob, ako môžem byť Rádu osobne aj ja prospešný. Ešte v decembri 2012 som sa ako dobrovoľník zúčastnil a spolupracoval na projekte výdaja Maltézskeho vianočného punču v Nitre, v rámci ktorého sme my dobrovoľníci vyzbierali prostriedky na nákup zdvíhacieho zariadenia pre klientov Domova pokoja a zmieru Hospicu u Bernadetky. Sociálne cítenie a zmysel pre charitu však u seba pociťujem už od vysokej školy, keďže som absolventom sociálnej práce a okrem členstva v Maltézskej pomoci Slovensko som dobrovoľníkom aj v ďalších neziskových organizáciách.

Ako môže byť dobrovoľník Maltézskeho rádu prospešný, aké aktivity Maltézsky rád pripravuje?

Od dobrovoľníka sa očakáva predovšetkým aktívne zapojenie sa do projektov a aktivít. Každý dobrovoľník má svoje talenty a je na ňom/nej objaviť, ako môže byť na projektoch pod hlavičkou Maltézskeho rádu prospešný/á. Maltézska pomoc má viacero centier v rôznych mestách Slovenska a každé centrum sa špecializuje na aktivity blízke ich členom, preto môže mať zapojenie sa rôznu formu. Nitra sa napríklad intenzívne angažuje pre miestny hospic nitrianskej diecézy, pre integráciu Rómov v mestskom komunitnom centre Orechov Dvor a zaisťuje prvú pomoc a pitný režim na katolíckych púťach a slávnostiach. Bratislava organizuje rozvoz stravy pre chorých a nevládnych ľudí a spoluorganizuje pomoc pre utečencov prevažne na slovinských hraniciach. Kežmarok zastrešuje projekt   v rámci ktorého dobrovoľníci organizujú dovozy , získavajú a následne umiestňujú zdravotnícke vybavenie a zdravotnícke pomôcky do nemocníc , zariadení sociálnych služieb a opatrovateľskej starostlivosti na celom Slovensku. Zároveň sa všetky centrá a družiny zúčastňujú na niektorých spoločných aktivitách či púťach. Známa je služba Maltézskeho rádu na národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne a celosvetová Maltézska púť do Lúrd, ktorá má obrovský ohlas. Odmenou za aktívnu činnosť a čas dobrovoľníka je dobrý pocit z toho, že sme niekomu, kto to potreboval, mohli pomôcť a taktiež osobný rozvoj, ktorý nastáva vďaka jeho aktivitám.

Ako si sa stal členom, kde si sa prihlásil, kto Ťa prijal a aké podmienky si musel splniť?

Skoro každé centrum Maltézskej pomoci vedie niektorý maltézsky rytier. Stačí kontaktovať člena Maltézskeho rádu, alebo dobrovoľníka, ktorý vás ďalej môže doporučiť. Do dobrovoľníckej práce sa môže môže zapojiť každý, kto má chuť nezištne pomáhať a sú mu blízke hodnoty a tradície Maltézskeho rádu „Obrana viery a pomoc ľuďom ktorí to potrebujú“. Ja som vyše dva roky pomáhal ako neregistrovaný dobrovoľník nitrianskeho maltézskeho centra. K tomu je potrebná účasť na aktivitách, spoločných omšiach a stretnutiach centra či družiny, a byť neformálne prijatý v kruhu spolubratov a spolusestier, ktorí už v centre a družine pôsobia. Každý dobrovoľník si zaistí na mieru šitú uniformu na vlastné náklady. Keď sa dobrovoľník osvedčí svojou aktivitou, môže byť časom prijatý za registrovaného člena v rôznych výkonných zložkách Maltézskeho rádu, ktoré majú na Slovensku spravidla formu občianskych združení. Prijatie za registrovaného člena je obvykle spojené so slávnostnou svätou omšou. Takéto členstvo zaväzuje k ešte intenzívnejšej dobrovoľníckej práci v prospech núdznych.

Aké hodnoty si ctí dobrovoľník Suverénneho Vojenského a Špitálneho Rádu Sv. Jána z Jeruzaléma, z Rodosu a Malty?

Hodnoty dobrovoľníka Maltézskeho rádu sú kompatibilné s univerzálnymi kresťanskými hodnotami. Stačí si otvoriť modlitebnú knižku a nalistovať Desatoro, k tomu pridať päť cirkevných prikázaní, tam je všetko, o čo by sme sa ako dobrí kresťania mali usilovať, dobrovoľníci Maltézskeho rádu azda ešte o niečo viac. Ak by som to však chcel zjednodušiť, tak nám ide predovšetkým o konanie skutkov milosrdenstva. Láska a milosrdenstvo sú preto našimi najvyššími hodnotami.

Aké služby pre chudobných a chorých máš najradšej?

Na to sa mi ľahko odpovedá, veľmi rád chodím pomáhať na púte, kde poskytujeme predlekársku prvú pomoc a bezplatný pitný režim. Je to miesto, kde je možné v jednom spojiť duchovný zážitok, službu blížnemu a príjemne strávený čas v kruhu priateľov, neraz navyše v peknom prírodnom prostredí. Čo viac si možno priať?

Pracuješ aj na projektoch?

Ako hrdý člen tímu kežmarského Projektu Flamatt, áno. Je to jeden z tých projektov, kde sa dosahuje veľký charitatívny efekt. Predstavte si, keď sa vám spolu s ďalšími doborovoľníkmi podarí vybaviť nemocnicu funkčným sonografom alebo kamiónom plným polohovateľných lôžok. Jedným darom tak poslúžite desiatkam či stovkám núdznych ľudí na dlhšie obdobie. Ak dobrovoľníctvo na každej svojej úrovni prináša dobrý pocit, tak spolupráca na projekte Flamatt vám dokáže priniesť celú škálu dobrých pocitov.

Čo by si poradil kolegom, ktorí by sa radi angažovali v prospech chudobných a chorých pod vlajkou Maltézskeho rádu?

Aby neváhali a zapojili sa do služby spolu s nami. Aby darovali trochu zo svojho osobného času tým, ktorí ho potrebujú a nedokážu si sami pomôcť. Je to ten najvzácnejší dar, ktorým v živote disponujeme a o ktorý sa môžeme podeliť s inými.

V pracovnom živote  vlastníš a riadiš personálnu poradenskú spoločnosť Access Assessment a pôsobíš ako na špecialista na ľudské zdroje pre renomované spoločnosti.

Prečo si sa rozhodol stať  maltézskym dobrovoľníkom a čo Ťa k tomuto rozhodnutiu priviedlo?

V novembri 2012 som bol účastníkom medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Bratislave pri príležitosti 900. výročia založenia Rádu maltézskych rytierov. Oslovilo ma tam mnoho prezentovaných sociálnych projektov z celého sveta. Niektoré, ako napríklad projekt komplexnej starostlivosti o rómsku integráciu vo vybraných maďarských obciach mi, a teraz nepreháňam, vyrazili dych. Dostal som nádej, že aj na zdanlivo neriešiteľné sociálne problémy, s ktorými zápasíme aj my na Slovensku, existujú dobré a fungujúce riešenia. Konferencia ma inšpirovala dozvedieť sa viac. Hľadal spôsob, ako môžem byť Rádu osobne aj ja prospešný. Ešte v decembri 2012 som sa ako dobrovoľník zúčastnil a spolupracoval na projekte výdaja Maltézskeho vianočného punču v Nitre, v rámci ktorého sme my dobrovoľníci vyzbierali prostriedky na nákup zdvíhacieho zariadenia pre klientov  Domova pokoja a zmieru Hospicu u Bernadetky. Sociálne cítenie a zmysel pre charitu však u seba pociťujem už od vysokej školy, keďže som absolventom sociálnej práce a okrem členstva v Maltézskej pomoci Slovensko som dobrovoľníkom aj v ďalších neziskových organizáciách.

Ako môže byť dobrovoľník Maltézskeho rádu prospešný, aké aktivity Maltézsky rád pripravuje?

Od dobrovoľníka sa očakáva predovšetkým aktívne zapojenie sa do projektov a aktivít. Každý dobrovoľník má svoje talenty a je na ňom/nej objaviť, ako môže byť na projektoch pod hlavičkou Maltézskeho rádu prospešný/á. Maltézska pomoc má viacero centier v rôznych mestách Slovenska a každé centrum sa špecializuje na aktivity blízke ich členom, preto môže mať zapojenie sa rôznu formu. Nitra sa napríklad intenzívne angažuje pre miestny hospic nitrianskej diecézy, pre integráciu Rómov v mestskom komunitnom centre Orechov Dvor a zaisťuje prvú pomoc a pitný režim na katolíckych púťach a slávnostiach. Bratislava organizuje rozvoz stravy pre chorých a nevládnych ľudí a spoluorganizuje pomoc pre utečencov prevažne na slovinských hraniciach.  Kežmarok zastrešuje projekt   v rámci ktorého dobrovoľníci organizujú dovozy , získavajú a následne umiestňujú zdravotnícke vybavenie a zdravotnícke pomôcky do nemocníc , zariadení sociálnych služieb a opatrovateľskej starostlivosti na celom Slovensku. Zároveň sa všetky centrá a družiny zúčastňujú na niektorých spoločných aktivitách či púťach. Známa je služba Maltézskeho rádu na národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne a celosvetová Maltézska púť do Lúrd, ktorá má obrovský ohlas. Odmenou za aktívnu činnosť a čas dobrovoľníka je dobrý pocit z toho, že sme niekomu, kto to potreboval, mohli pomôcť  a taktiež osobný rozvoj, ktorý nastáva vďaka jeho aktivitám.

Ako si sa stal členom, kde si sa prihlásil, kto Ťa prijal a aké podmienky si musel splniť?

Skoro každé centrum Maltézskej pomoci vedie niektorý maltézsky rytier. Stačí  kontaktovať člena Maltézskeho rádu, alebo dobrovoľníka, ktorý vás ďalej môže doporučiť. Do dobrovoľníckej práce sa môže môže zapojiť  každý, kto má chuť nezištne pomáhať a sú mu blízke hodnoty a tradície Maltézskeho rádu „Obrana viery a pomoc ľuďom ktorí to potrebujú“. Ja som vyše dva roky pomáhal ako neregistrovaný dobrovoľník nitrianskeho maltézskeho centra. K tomu je potrebná účasť na aktivitách, spoločných omšiach a stretnutiach centra či družiny, a byť neformálne prijatý v kruhu spolubratov a spolusestier, ktorí už v centre a družine pôsobia. Každý dobrovoľník si zaistí na mieru šitú uniformu na vlastné náklady. Keď sa dobrovoľník osvedčí svojou aktivitou, môže byť časom prijatý za registrovaného člena v rôznych výkonných zložkách Maltézskeho rádu, ktoré majú na Slovensku spravidla formu občianskych združení. Prijatie za registrovaného člena je obvykle spojené so slávnostnou svätou omšou. Takéto členstvo zaväzuje k ešte intenzívnejšej dobrovoľníckej práci v prospech núdznych.

Aké hodnoty si ctí dobrovoľník Suverénneho Vojenského a Špitálneho Rádu Sv. Jána z Jeruzaléma, z Rodosu a Malty?

Hodnoty dobrovoľníka Maltézskeho rádu sú kompatibilné s univerzálnymi kresťanskými hodnotami. Stačí si otvoriť modlitebnú knižku a nalistovať Desatoro, k tomu pridať päť cirkevných prikázaní, tam je všetko, o čo by sme sa ako dobrí kresťania mali usilovať, dobrovoľníci Maltézskeho rádu azda ešte o niečo viac. Ak by som to však chcel zjednodušiť, tak nám ide predovšetkým o konanie skutkov milosrdenstva. Láska a milosrdenstvo sú preto našimi najvyššími hodnotami.

Aké služby pre chudobných a chorých máš najradšej?

Na to sa mi ľahko odpovedá, veľmi rád chodím pomáhať na púte, kde poskytujeme predlekársku prvú pomoc a bezplatný pitný režim. Je to miesto, kde je možné v jednom spojiť duchovný zážitok, službu blížnemu a príjemne strávený čas v kruhu priateľov, neraz navyše v peknom prírodnom prostredí. Čo viac si možno priať?

Pracuješ aj na projektoch?

Ako hrdý člen tímu kežmarského Projektu Flamatt, áno. Je to jeden z tých projektov, kde sa dosahuje veľký charitatívny efekt. Predstavte si, keď sa vám spolu s ďalšími doborovoľníkmi podarí vybaviť nemocnicu funkčným sonografom alebo kamiónom plným polohovateľných lôžok. Jedným darom tak poslúžite desiatkam či stovkám núdznych ľudí na dlhšie obdobie. Ak dobrovoľníctvo na každej svojej úrovni prináša dobrý pocit, tak spolupráca na projekte Flamatt vám dokáže priniesť celú škálu dobrých pocitov.

Čo by si poradil kolegom, ktorí by sa radi angažovali v prospech chudobných a chorých pod vlajkou Maltézskeho rádu?

Aby neváhali a zapojili sa do služby spolu s nami. Aby darovali trochu zo svojho osobného času tým, ktorí ho potrebujú a nedokážu si sami pomôcť. Je to ten najvzácnejší dar, ktorým v živote disponujeme a o ktorý sa môžeme podeliť s inými.