Fakultná nemocnica v Trnave od Maltézskeho rádu Švajčiarsko už čerpala materiánu pomoc a nerezové lôžka. Maltézsky Projekt Flamatt zadovážil v októbri 2016 pre FN Trnava infúzny dávkovač.