Spoločnosť božieho slova v Nitre prijala humanitárny dar vo forme elektronicky polohovateľných lôžok od Maltézskeho Rádu Švajčiarsko. Poďakovanie Guidovi Stöcklimu , Svätoslave Horskej a Tiborovi Bučekovi vyslovil provinciál SVD ThDr. Ján Halama, rektor Misijného domu na Kalvárii v Nitre Mgr. Stanislav Krajňák a riaditeľka zariadenia Mgr. Alena Lopašková. Okrem polohovateľných lôžok chorým pacientom Zariadenia opatrovateľskej služby pomôžu aj chodítka, invalidné vozíky kombinované nočné stolíky, polohovacie stoličky a kreslá a  mobilný zdvihák pre imobilných pacientov. SVD aj vďaka tomuto maltézskemu daru pristúpilo k modernizácii izieb pacientov a priestorov ZOS.