Rozhovor s Isaure Faivre d'Arcier o poskytovaní pomoci obyvateľstvu po následkoch hurikánu Matthew 2016

Existuje na Haiti miestna Maltézska organizácia?

Malteser International prevádzkuje na Haiti kanceláriu v Port-au-Prince. Odtiaľ riadime projekty v mestách Cité Soleil a Tabarre, slamy hlavného mesta a v Belle Anse v priemyselnom regióne na juhovýchode krajiny.

Koľko maltézskych dobrovoľníkov v Haiti pomáha zmierňovať následky hurikánu?

Máme približne 20 lokálnych zamestnancov a 2 zamestnancov, krajanov z Nemecka.

aj záchranára z Kanady ktorý sa venuje koordinácii a realizácii opatrení záchranárskej činnosti na mieste.

Ako sú zamerané maltézske projekty?

V Cité Soleil und Tabarre rozdeľujeme nástroje na čistenie ulíc a vodných kanálov, fúriky, lopaty, hrable, rukavice , rúšky a podobne. Rozdali sme potrebným viac ako 1000 hygienických balíčkov.

V Belle Anse: analyzujeme situáciu, Belle Anse je dlhodobo ťažko prístupná oblasť. Tiež tam smerujeme hygienické balíčky.

Čo všetko obsahuje hygienický balíček ?

Vedro na vodu, mydlo, toaletný papier, pastu na zuby, kefku na zuby, dámske hygienické potreby, tabletky na čistenie vody a uteráky.

Ako sa môže obyvateľ na Haiti chrániť pred cholerou

Potrebné je dodržiavať dobré hygienické návyky (umývať si ruky, mať čisto v obytných priestoroch robiť opatrenia proti stojacej vode, výslovne používať latrínu ), piť len čistú pitnú vodu (možná vďaka tabletkám na vyčistenie vody), ochrana pred komármi formou sietí proti hmyzu

S ktorými lokálnymi úradmi realizujete opatrenia a aký rozpočet máte na maltézske projekty pomoci pre Haiti a z akých zdrojov sa projekty a uvedený materiál financuje.

Naši partneri občianskej spoločnosti v lokalite sú LA DIFFERENCE, Zväz mládeže pre trvalo udržateľný rozvoj mesta Cité Soleil, RRHCIPROG, PENAH, Úrad pre ochranu proti katastrofám (DPC), Úrad pre vodu DINEPA a v Belle Anse: COTEDO-Dominikánska ekumenická pracovná komisia a ASAELKAB

Financovanie pochádza od donorov Europe Aid, nemeckého ministerstva pre hospodársku spoluprácu a rozvoja od súkromných darcov.

Výdavky na Haiti v roku 2015: 1.205.535€ a rozpočet pre našu činnosť 2016 činí 1.000.000€.

® Order of Malta