Mesto Kežmarok prijalo pre seniorov ZpS a ZOS Kežmarok s asistenciou Maltézskeho Centra Kežmarok humanitárny dar od Švajčiarskeho Maltézskeho Rádu. Elektrické polohovateľné lôžka zariadia pavilón dlhodobo chorých a imobilných senirorov. Riaditeľka ZpS Mgr. Marcela Ištocyová ďakuje darcom a asistentom z Projektu Flamatt za nezištnú pomoc.