Piešťany 03.marec 2017

V marci 2017 Nemocnica Alexandra Wintera prijala zástupcov maltézskych rytierov Maltézskeho Rádu na Slovensku. Zástupcov vyslal člen Zvrchovaného Vojenského a Šptilálneho Rádu Sv. Jána z Jeruzaléma z Rodosu a Malty odovzdať dar humanity, ktorý bude pomáhať pacientom na internom oddelení nemocnice.

V marci 2017 taktiež Slovenská Republika prijala pre NAW na základe medzinárodných zmlúv medzinárodný humanitárny dar ako prejav dobrej vôle Maltézskeho Rádu Švajčiarsko.