Dar ako výsledok charitatívnej činnosti Maltézskeho Rádu na Slovensku prijal riaditeľ nemocnice MUDr. Žitňan a prevzal technický riaditeľ Mgr. Martin Neštický, za účasti prof. Dánaja a doc. MUDr. Anny Strehárovej PhD, prednostky infekčnej kliniky a primárky oddelenia MUDr. Márie Soľavovej. Slávnostné odovzdanie prístroja a bohoslužby v kaplnke sv. Kríža sa zúčastnili pozvaní čestní hostia, slovenskí filantropi a priatelia Maltézskeho Rádu Ing. Eugen Géci, Phdr. Ján Lovásik, Mgr. Eva Lysičanová, PhDr. Michal Horský, Mgr. Svätoslava Horská a člen Maltézskeho Rádu Ing. Rudolf Páleš C.G.M.

Infekčná klinika Fakultnej nemocnice v Trnave poskytuje diagnosticko-liečebné služby pre cca 556 000 obyvateľov Trnavského kraja. Po zrušení lôžkového oddelenia v Skalici je jediným pracoviskom svojho druhu v Trnavskom kraji. Klinické pracovisko má lôžkovú časť, ktorá zahŕňa 40 lôžok. Klinika je výučbovou základňou FZaSP Trnavskej univerzity.

Dar od maltézskych rytierov v roku 2017 prijala Fakultná nemocnica Trnava ako jedna z mnohých, podobné prístroje podporili poskytovanie zdravotnej starostlivosti na internom oddelení , ARO aj ambulantnú liečbu pacientov v rôznych mestách Slovenska. Rád v spolupráci s lekármi poskytuje zdravotnícku pomoc, záchrannú službu a humanitárnu pomoc v mnohých krajinách sveta.

Maltézsky Rád je vojenský, špitálny i suverénny subjekt medzinárodného práva. Má vlastného ministra zdravotníctva , veľkošpitálnika J.E. Dominique de La Rochefoucauld-Montbel, ktorý od 2008 sa ako obedienčný rytier angažoval vo francúzskej Asociácii Rádu, kde zastával post prezidenta. Riadil francúzsku hospitálnu službu a do 2014 bol splnomocneným delegátom Nemocnice Svätej Rodiny v Betleheme a členom medzinárodnej hospitálnej rady Maltézskeho rádu ICHOM-Rím. Od mája 2014 ho generálna kapitula zvolila do úradu veľkošpitálnika.